لیست قیمت nokia


Nokia 222 Dual SIM
بهترین قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

Nokia 230
بهترین قیمت: ۲۷۷,۰۰۰ تومان

Nokia 222
بهترین قیمت: ۱۷۲,۰۰۰ تومان

Nokia 108
بهترین قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ تومان

Nokia 225
بهترین قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ تومان

Nokia 215 Dual SIM
بهترین قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

Nokia 220
بهترین قیمت: ۱۷۸,۰۰۰ تومان

Nokia X2 Dual SIM
بهترین قیمت: ۵۳۰,۰۰۰ تومان

Nokia X Dual Sim
بهترین قیمت: ۲۳۹,۰۰۰ تومان

Nokia N8
بهترین قیمت: ۷۱۵,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 930
بهترین قیمت: ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 735
بهترین قیمت: ۵۴۹,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 730 Dual SIM
بهترین قیمت: ۴۹۹,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 720
بهترین قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 635
بهترین قیمت: ۳۴۸,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 610
بهترین قیمت: ۲۷۵,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 1520
بهترین قیمت: ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

Nokia Lumia 1320
بهترین قیمت: ۴۷۵,۰۰۰ تومان

Nokia C5-03
بهترین قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومان

Nokia Asha 502
بهترین قیمت: ۲۶۳,۰۰۰ تومان

Nokia Asha 500 Dual Sim
بهترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

Nokia Asha 311
بهترین قیمت: ۲۲۹,۰۰۰ تومان

Nokia Asha 230 Dual Sim
بهترین قیمت: ۱۹۵,۰۰۰ تومان

Nokia Asha 205 Dual SIM
بهترین قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ تومان

Nokia 515 Dual SIM
بهترین قیمت: ۳۷۹,۰۰۰ تومان

Nokia 215
بهترین قیمت: ۱۵۸,۰۰۰ تومان

Nokia 208 Dual Sim
بهترین قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ تومان

Nokia 206 Dual SIM
بهترین قیمت: ۲۹۵,۰۰۰ تومان

Nokia 130 Dual Sim
بهترین قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

Nokia 108 Dual Sim
بهترین قیمت: ۱۳۳,۰۰۰ تومان

Nokia 105
بهترین قیمت: ۹۱,۰۰۰ تومان